Header

ติดต่อเรา

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 23 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูล แจ้งข้อสงสัย ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะโดยตรง หรือส่งจดหมายมาที่ ​เลขานุการบริษัท อีเมล์ [email protected] หรือโทร +662-009-2015

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์
กรุณากรอกรายละเอียด
ส่งข้อความ

ติดต่อธุรกิจในเครือ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

แสกน QR ที่นี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

แสกน QR ที่นี้