Header

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

mark

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผสาน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

โครงการมาลัยผ้าขาวม้า ผสาน รอยยิ้ม ชุมชนวัดห้วยรอบ ชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและการสืบทอดที่ไม่มีวันตาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คนพิการกับโอกาสในการทำงาน

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC และโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ดำเนินธุรกิจบนฐานของความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนคนพิการกับโอกาสในการทำงานหาเลี้ยงชีพ และสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และยังได้ร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม