Header

ข่าวประชาสัมพันธ์

mark

18 มิถุนายน 2567

PRINC ทุ่ม 700 ล้านซื้อโรงพยาบาล 3 แห่งจาก EVER พร้อมประกาศรุกธุรกิจเฮลท์แคร์ในช่วงครึ่งหลังของปีเต็มกำลัง

กรุงเทพฯ - บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" ร่วมกับบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER จัดพิธีลงนามสัญญาเข้าร่วมลงทุน ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINCIPAL HEALTHCARE) และบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เข้าซื้อหุ้นของโรงพยาบาลเอกชน 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอลและโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล จำนวนเตียงรวม 145 เตียง จากบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์จำกัด (มหาชน) หรือ EVER โดยมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และคุณสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของกลุ่ม EVER ร่วมเป็นสักขีพยาน

11 มิถุนายน 2567

PRINC ประกาศเดินหน้ามุ่งสู่ Net Zero ปี 2049 ในงาน “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ครั้งที่ 3”

7 มิถุนายน 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ และโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมสัมมนาในการประชุมนานาชาติ เรื่อง “พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ครั้งที่ 3 (PCOR 2024 The 3rd International Conference on. Phitsanulok the City Of Recycling) และร่วมประกวดบูธแสดงผลงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และเลขานุการบริษัท บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน), นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก, คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน ผู้อำนวยการบริหารโรงยาบาลพิษณุเวช พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

14 พฤษภาคม 2567

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% ผลจากการขยายบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% ผลจากการขยายศูนย์เฉพาะทาง พร้อมประกาศดีลซื้อรพ.เพิ่ม 3 แห่ง

25 เมษายน 2567

PRINC เข้าร่วม “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชมใน จ.สมุทรปราการ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมโครงการ “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนในชุมชนต่อเนื่องปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชนในระแวกโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะควบคู่กับกิจกรรมของการออกหน่วยตรวจสุขภาพ โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

17 เมษายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ปีที่ 4 เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล บมจ. โอสถสภา และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวีตคนในชุมชน ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการปลูกฝังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ให้จัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีนี้เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic หรือ ถุงวิบวับ ที่มีจำนวนมากและทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ตั้งเป้าปี 2567 ชุมชนส่งขยะมาเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพิ่มกว่า 40% จากปีก่อน

04 มีนาคม 2567

ประกาศแจ้งเตือน กรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้รูปภาพผู้บริหารเพื่อชักชวนลงทุน

สืบเนื่องจากกรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อ สัญลักษณ์ รูปภาพผู้บริหาร เว็บไซต์ สื่อโชเชียลมีเดียปลอมหลอกลวงให้ลงทุนต่าง ๆ ในธุรกิจโรงพยาบาล  บริษัทขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทและโรงพยาบาลในเครือ ไม่มีนโยบายเชิญชวนร่วมลงทุนและแบ่งผลกำไร

01 มีนาคม 2567

PRINC เจาะเทรนด์ ‘Silver Economy’ โอกาสทองของอนาคต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” ซึ่งเป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สมาคมวิชาชีพ เครือข่ายวิชาการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

01 มีนาคม 2567

PRINC ฟอร์มดี Q4 กวาดรายได้โต 12.6% รวมทั้งปี 66 อยู่ที่ 5,640 ล้านบาท จำนวนผู้ป่วย-อัตราครองเตียงพุ่ง ปี 67 เดินหน้าขยายโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่อง

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มีรายได้รวม 1,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ทั้งปี 2566 มีรายได้รวม 5,640 ล้านบาท ถ้าพิจารณาเฉพาะรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 พบว่ารายได้ปี 2566 เติบโตขึ้น 36.1 % จากผลการดำเนินงานที่เติบโตจากทุกโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด

21 กุมภาพันธ์ 2567

วางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร' รพ.เอกชนแห่งใหม่ ขึ้นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านตา หัวใจ และผ่าตัดส่องกล้อง คาดเปิดให้บริการเร็วสุดปลายปี 67

21 ก.พ. 67 จ.มุกดาหาร - พิธีวางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร’ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ประธานฝ่ายฆราวาส, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ PRINC, คุณนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทและโรงพยาบาลในเครือ พร้อมด้วยผู้นำภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ได้แก่ พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายก อบจ.มุกดาหาร, คุณสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร, นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร, ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร, ประธานสมาคมไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร, ประธานกลุ่ม YEC มุกดาหาร, ผู้แทนบริษัทประกันชีวิต พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนจังหวัดมุกดาหาร สื่อมวลชนและประชาชนชาวมุกดาหารร่วมงานกว่า 300 ชีวิต โดยในงานยังมีการแจกเหรียญพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) พร้อมถุงของขวัญที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานด้วย

02 กุมภาพันธ์ 2567

PRINC ดัน ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ามาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Stage 7 ตอกย้ำนโยบายมุ่งสู่ HealthTech

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวถึงความสำเร็จของ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยกำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนในเรื่องการนำระบบไอทีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ทาง HIMSS Analytics กำหนดไว้

01 กุมภาพันธ์ 2567

PRINC จับมือพันธมิตร 20 แห่งลงนามร่วมกับ อบก. - ธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรนำร่อง มุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target

กรุงเทพฯ - บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรนำร่องรวม 20 แห่ง ลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 มกราคม 2567

PRINC จับมือ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส เตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (Cancer Center) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐาน

กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส ผู้นำด้านเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนลดอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งดังกล่าวเตรียมขยายการให้บริการไปยังโรงพยาบาลในเครือ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการรักษาโรคมะเร็ง

11 มกราคม 2567

PRINC เดินหน้าชูความยั่งยืน ประกาศเข้าร่วมการสนับสนุน UN Global Compact

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความยินดีที่จะประกาศเข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) สําหรับการพัฒนาการดําเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดําเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

11 มกราคม 2567

PRINC ส่งซิก Q4 ยังโตต่อ พร้อมรุกธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ทุ่ม 96 ล้านลงทุนสตาร์ทอัพ ‘HEALTH AT HOME’

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) โดยบริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (PRINC NEXT) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์ของ PRINC ประกาศการเข้าลงทุนใน บริษัท เฮลท์แอท โฮม จำกัด (HEATH AT HOME) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านการดูแลผู้สูงอายุ มูลค่าเงินลงทุน 96 ล้านบาท ภายหลังการลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 39.5 ส่วนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท จะมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 42.4 ซึ่ง PRINC มีแผนที่จะผสานการให้บริการ ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุทั้งในระดับการให้บริการดูแลรักษายังสถานพยาบาล  เชื่อมโยงกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเนอร์สซิ่งโฮม บ้านลลิสา และ ธุรกิจฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  PNKG Recovery & Eldercare ซึ่งจะทำให้ PRINC ผนึกความแข็งแกร่ง และก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเฮลท์แคร์ด้านผู้สูงอายุ 

11 มกราคม 2567

PRINC ดัน ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ขึ้นฮับรับต่างชาติ ทุ่ม 150 ล้าน ผุดศูนย์เฉพาะทาง “Heart-Brain-Bone” ตามแผน

วันนี้ (1 ธ.ค. 66) จ.สมุทรปราการ - ในงานครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล กล่าวว่า รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ถือเป็นรพ.ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ที่คาดธุรกิจรพ.จะชะลอลง แต่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องปีละ 10-15% ผลจากการลงทุนขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคยากซับซ้อน ทั้งด้านโรคหัวใจ โรคทางสมองและระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ “Heart-Brain-Bone”

11 มกราคม 2567

PRINC ทุ่ม 135 ล้านลงทุนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ’บ้านลลิสา‘ แฟรนไชส์เนอร์สซิ่งโฮมที่เติบโตเร็วที่สุด เสริมแกร่งปั้นรายได้โต 15% ต่อปีตามแผน พร้อมตั้งเป้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ประกาศทุ่มเม็ดเงินลงทุน 135 ล้านบาทใน บริษัท บ้านลลิสา เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด (Baan Lalisa Services Group) ซึ่งเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยครบวงจร ผ่านบริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (PRINC NEXT) ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจเฮลท์แคร์ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนร้อยละ 45 และบริษัท บ้านลลิสา โฮลดิ้ง จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนร้อยละ 55 มุ่งสร้างระบบนิเวศด้านเฮลท์แคร์ผลักดันโครงข่ายการให้บริการสุขภาพอย่างครอบคลุมในทุกระดับ และมุ่งสร้างความแข็งแกร่งในการเติบโตธุรกิจในระยะยาว ซึ่งการลงทุนดังกล่าว บริษัทรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เป็นต้นไป

11 มกราคม 2567

เอาฤกษ์เอาชัย! ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร’ โรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ของมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา จ.มุกดาหาร ดร.สาธิต วิทยากร ประธานกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ, นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเฮลท์แคร์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง ถือฤกษ์ดีวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง ในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งกราบสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดมุกดาหาร ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ’พริ้นซ์ มุกดาหาร‘ อย่างเป็นทางการ

11 มกราคม 2567

PRINC รับประเมิน CG ปี 66 ระดับดีเลิศ (5ดาว) ตอกย้ำเป็นองค์กรที่มุ่งดูแลสุขภาพคน บนพื้นฐานสุขภาพองค์กร ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้นำดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวว่า มาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CG ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) เป็นปีแรก

11 มกราคม 2567

PRINC ทุ่มกว่า 200 ล้าน ควบรวมบิ๊กคลินิกความงาม ‘ผิวดี-พงศ์ศักดิ์’ ขึ้น Top 10 ลุยตลาดเอสเธติคส์ความงามเต็มสูบ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ได้แจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ระบุ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเธติคส์ จำกัด (PEWDEE CLINIC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่มสัดส่วนหุ้นเป็น 93% จาก 55% และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด (PONGSAK CLINIC) จำนวน 15% ด้วยเม็ดเงินลงทุนประมาณ 197 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนั้น

31 ตุลาคม 2566

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี นำทัพกว่า 30 ชีวิตร่วมดูแลสุขภาพชาวอุทัย หนุนงานตักบาตรเทโว ที่ใหญ่ที่สุดในไทย

(31 ต.ค. 66) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมสนับสนุนการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นงานประเพณีงานบุญออกพรรษาของเมืองอุทัยธานีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี และบริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ จังหวัดอุทัยธานี โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานีร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพและดูแลความปลอดภัยจัดหน่วยปฐมพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมดูแลประชาชนตามมาตรการด้านความปลอดภัยของจังหวัด 

25 ตุลาคม 2566

PRINC ชูโครงการ Care The Whale ขยะล่องหน คว้าใบประกาศเกียรติคุณ ‘LESS’ จาก อบก. - ตลท. ใน Climate Care Forum 2023

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก Low Emission Support Scheme หรือ LESS และ Climate Clock จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในงาน Climate Care Forum 2023 ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานจากโครงการขยะล่องหน Care the Whale เป็นที่ประจักษ์

13 กันยายน 2566

PRINC จับมือ MONSOON WIND POWER เปิดหน่วยบริการรับส่งต่อทางการแพทย์ ในพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานลม สปป.ลาว พร้อมแสวงหาความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้งหน่วยบริการรับส่งต่อทางการแพทย์ (Healthcare Services) ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนซูน (Monsoon Wind Farm) เมืองดากจึง แขวงเซกอง สปป.ลาว ระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุบลราชธานี จำกัด ในเครือบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) และบริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (Monsoon Wind Power Company Limited) ณ โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก, กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานกรรมการ และ นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ได้แก่ คุณภราไดย สืบมา ประธานกรรมการ, คุณวรมน ขำขนิษฐ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ, คุณณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มอนซูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามและร่วมเป็นสักขีพยาน

13 กันยายน 2566

PRINC ร่วมแสดงพลังสัปดาห์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2566 ประกาศจุดยืนในการเป็นองค์กรโปร่งใส ยึดหลักบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทางบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ นำโดย นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายแพทย์อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, คุณธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน, คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ, ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน และคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมแสดงพลังสัปดาห์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2566 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ทางเครือ PRINC ยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมของเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (COLLECTIVE ACTION AGAINST หรือ CAC) เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

13 กันยายน 2566

PRINC ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี วันประกาศอิสรภาพสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ดร.สาธิต วิทยากร ประธานกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทน พนักงานบริษัทในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี วันประกาศอิสรภาพสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

13 กันยายน 2566

PRINC จับมือ BACKYARD ร่วมพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลสุขภาพ MEDCONNEXT FHIR STANDARD ยกระดับระบบสุขภาพดิจิทัลไทย

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับ บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (BACKYARD) ผู้พัฒนา Core Technology เพื่อใช้ในการต่อยอดโซลูชันต่างๆ รวมถึงด้านการออกแบบระบบ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ ลงนามความร่วมมือใช้ มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ (MEDconnext FHIR Standard) นำโดยนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC, คุณพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเฮลท์แคร์ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC และ คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด คุณจตุพล ชวพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ตึกบางกอกบิสซิเนสเซนเตอร์ เอกมัย

13 กันยายน 2566

PRINC เผยไตรมาสที่ 2 ปี 66 รายได้รวม 1,285 ล้านบาท แนวโน้มครึ่งปีหลังสดใส พร้อมปักหมุด ‘มุกดาหาร’ ตั้งรพ.แห่งใหม่ ตั้งเป้าโต 10-15% ตามแผน

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ในนามโรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุ รายได้รวม 1,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.4% (ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19) ทำให้ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2566 มีรายได้รวม 2,495 ล้านบาท

13 กันยายน 2566

PRINC ต้อนรับคณะนักลงทุนกว่า 50 ชีวิต จากรายการนาทีลงทุน MCOT ในกิจกรรม “COMPANY VISIT” เยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน ครั้งที่ 1/66 ที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

19 กรกฎาคม 2566 – บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมกับ รายการนาทีลงทุน สำนักข่าวไทย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน (Company Visit) ครั้งที่ 1/2566 ให้ข้อมูลทิศทางการดำเนินธุรกิจในเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักลงทุน กว่า 50 ท่านเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของภาพรวมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ

13 กันยายน 2566

พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คว้ารางวัลอันดับ 1 “COLLABORATION AWARD” จากโครงการ “ MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2022 ”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC คว้ารางวัลอันดับ 1 Gold Award ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลางด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award” จากการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลิศ ในโครงการ “MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2022”

13 กันยายน 2566

PRINC ชวนผู้ประกอบการมาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ คู่ค้า พันธมิตร ในเครือข่าย มาเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (COLLECTIVE ACTION AGAINST หรือ CAC)

13 กันยายน 2566

PRINC เดินหน้า “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ปีที่ 3 จับมือพันธมิตรแยกขยะในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สมุทรปราการ

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ในนามโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รวมพลังเครือข่ายพันธมิตร จับมือเดินหน้า “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ภายใต้โครงการ Care the Whale เข้าสู่ปีที่ 3 เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนยาสามัญและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นรวมทั้งตู้ยาชุมชน ในแคมเปญ “เก็บ แยก แลก เร๊ววว” ปีนี้ PRINC ยังเตรียมลงพื้นที่ทั้ง 6 ตำบลของคุ้งบางกะเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ในการแยกขยะติดเชื้อ ในชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและยังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนด้วย

13 กันยายน 2566

PRINC ปรับทัพผู้บริหาร ติดสปีดการลงทุนในเฮลท์แคร์ พร้อมกางแผนลงทุน 6 พันล้าน เพิ่มรพ. – คลินิกตามเป้า

ในการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 66 บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้รับทราบผลการดำเนินงานปี 2565 รายได้รวมอยู่ที่ 6,684.6 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 1,625.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.1 ขณะที่กำไรอยู่ที่ 306.3 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 213.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 229.8 ขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเรื่องแต่งตั้งกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ โดยแต่งตั้ง ดร.สาธิต วิทยากร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

13 กันยายน 2566

‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก “HEALTHCARE ASIA MEDTECH AWARDS 2022” ที่สิงคโปร์

สิงคโปร์ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ คว้ารางวัล Secondary Hospital Award of the Year – Thailand, ในงาน Healthcare Asian Award 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

13 กันยายน 2566

‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ผ่านมาตรฐานสถานพยาบาล JCI ไตรมาส 2/66 จ่อเปิด “ทันตกรรม-WELLNESS-ผ่าตัดมะเร็ง” รองรับต่างชาติ-ไทย

29 มี.ค. 66 กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7) ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล Joint Commission International’s (JCI) Gold Seal of Approval® ซึ่งเป็นมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลกที่มอบให้กับองค์กรที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการและมีมาตรฐานที่ทัดเทียมในระดับสากล

13 กันยายน 2566

PRINC ผนึก ‘มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร – เมดคิวรี’ เปิดตัว ‘ล้ม LOOK’ ตรวจจับผู้สูงอายุหกล้ม ตัวช่วยสุขภาพ นำร่อง 3 จังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน-ชุมพร

เชียงใหม่ – วันนี้ (17 มี.ค. 66) ที่ศูนย์การประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ มูลนิธิพงษ์ศักดิ์วิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบริษัท เมดคิวรี จำกัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านเฮลท์แคร์ พร้อมพันธมิตรภาคเอกชน เปิดตัวโครงการ ‘ล้ม Look’ Every Second We Care และอุปกรณ์ Smart Device ในชื่อ ‘ล้ม Look’ สำหรับตรวจจับการพลัดตกหกล้ม และยังเป็นระบบติดตามผลข้อมูลด้านสุขภาพในผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม โดยมีนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ฯลฯ ร่วมชมการสาธิตอุปกรณ์ Smart Device ชื่อ ‘ล้ม Look’ สำหรับตรวจจับการพลัดตกหกล้มในครั้งนี้ด้วย

13 กันยายน 2566

PRINC ดัน ‘พิษณุเวช’ ขึ้น HUB การแพทย์ในภาคเหนือ รักษาโรคยากซับซ้อน เผยอยู่ระหว่างเตรียมขยายพื้นที่รองรับผู้ป่วยเพิ่ม

พิษณุโลก 9 ก.พ. 66 – ในงานครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช เพื่อชุมชน สุขภาพดี ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร นำโดยนพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยพนักงาน และประชาชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

13 กันยายน 2566

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC และโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนในสาธารณรัฐตูรเคีย (ตุรกี) และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (ซีเรีย)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC และโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนในสาธารณรัฐตูรเคีย (ตุรกี) และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (ซีเรีย) สำหรับการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ขนาด 7.8 แมกนิจูด เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น

13 กันยายน 2566

PRINC ผนึก TDH ขยายศูนย์ทันตกรรมครบวงจรในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รับเทรนด์จัดฟันเติบโตชิงส่วนแบ่งตลาด ประเดิมแห่งแรก ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’

กรุงเทพฯ – วันนี้ (1 ก.พ. 66) พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC กับบริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด  (TDH) เพื่อร่วมมือจัดตั้งแผนกทันตกรรมภายใต้ความร่วมมือ PRINC กับ TDH ภายในรพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7) ซึ่งคาดเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2566

13 กันยายน 2566

PRINC 24小时对中外COVID-19患者进行筛查, 并加强“柬老患者” 收治 队伍“ISAAN MEDICAL HUB” 预计外国患者人数将增加一倍

佛历 2566 年 1 月 11 日,曼谷-Principal Capital Public Company Limited 或称 PRINC 的首席执行官兼首席运营官 Tanee Maneenut 先生代 表“Principal Health Care” 发言, 谈到了在中国开放后的公共卫生服 务计划,包括扩大与邻国柬埔寨合作伙伴的交流,公司于 2022 年第 3 季度 在 3 家附属医院成立外国患者服务中心(国际客户服务) ,即乌汶叻差他 尼太子医院、四色菊太子医院和素万那普太子医院, 将以上医院作为接收 从国外飞来或开车来就医的外国人的战略点。

13 กันยายน 2566

PRINC ลุยตรวจโควิด-19 ชาวจีน-ต่างชาติ 24 ชม. พร้อมเสริมทัพรับ “ผู้ป่วยกัมพูชา-ลาว’ปักธง ‘อีสานเมดิคัลฮับ’ ตั้งเป้าผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มเท่าตัว

11 ม.ค. 66 กรุงเทพฯ – นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนาม ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ กล่าวถึงแผนการให้บริการสาธารณสุข หลังจีนเปิดประเทศ พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในเพื่อนบ้านกัมพูชา ว่า หลังจากบริษัทตั้งศูนย์ให้บริการผู้ป่วยต่างประเทศ (International Customer Services) ขึ้นในโรงพยาบาลในเครือ 3 แห่งในช่วงไตรมาสที่ 3/65 ที่ผ่านมา

13 กันยายน 2566

PRINC บริษัท-รพ.ในเครือฯทั่วประเทศ กว่า 200 คน ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาสวดโพชฌังคปริตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วานนี้ (27 ธ.ค. 65) เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากรการแพทย์และพนักงาน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ พร้อมด้วยโรงพยาบาลในเครือฯ ทั้ง 12 แห่งใน 10 จังหวัด และบริษัทในเครือได้จัดพิธีเจริญจิตตภาวนาสวดโพชฌังคปริตร ผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

13 กันยายน 2566

PRINC หนุน ‘น้องพิงค์’ พิชาฌามลณ์ ลุยศึกลูกขนไก่ ชิงแชมป์โลก-ซีเกมส์ หลังคว้าอันดับที่ 1 คัดเลือกทีมชาติชุดใหญ่ ประเภทหญิงเดี่ยว

16 ธ.ค. 65 – นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวสนับสนุนพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ ‘น้องพิงค์’ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ หลังคว้าอันดับที่ 1 คัดเลือกทีมชาติชุดใหญ่ ประเภทหญิงเดี่ยวด้วยการตบชนะ ‘น้องส้ม’ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ 2-0 เกม 21-12 21-12 สำหรับการคัดเลือกทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งนี้แบ่งเป็นประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว โดยคัดเลือกอย่างละ 8 คนเพื่อเป็นการจัดอันดับเสริมทัพไปแข่งทีมผสมชิงแชมป์โลก, ทีมผสมชิงแชมป์เอเชีย และซีเกมส์ในปี 2566

12 กันยายน 2566

คณะผู้บริหาร PRINC และพนักงานบริษัทในเครือร่วมวางแจกันดอกไม้หน้าพระรูปถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร พร้อมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ รพ.ในเครือทุกแห่งทั่วประเทศ

คณะผู้บริหาร PRINC และพนักงานบริษัทในเครือร่วมวางแจกันดอกไม้หน้าพระรูปถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร พร้อมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ รพ.ในเครือทุกแห่งทั่วประเทศ

12 กันยายน 2566

PRINC ร่วมยินดี “น้องพิงค์ พิชาฌามลณ์” ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 2565

PRINC ร่วมยินดี “น้องพิงค์ พิชาฌามลณ์” ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 2565

12 กันยายน 2566

PRINC ขอเชิญท่านผู้ลงทุนและท่านผู้สนใจรับฟังผลการดำเนินธุรกิจของ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ในกิจกรรม OPPORTUNITY DAY

PRINC ขอเชิญท่านผู้ลงทุนและท่านผู้สนใจรับฟังผลการดำเนินธุรกิจของ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ในกิจกรรม OPPORTUNITY DAY : บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน FINANCIAL STATEMENT Q3/2022 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 16:15น. เป็นต้นไป

12 กันยายน 2566

PRINC ปักธง ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ลุยเปิด “ศูนย์หัวใจ-มะเร็ง-สมอง” ด้วยงบลงทุน 250 ล้าน ประกาศก้าวเป็นผู้นำการแพทย์ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในย่านบางนา

PRINC ปักธง ‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ ลุยเปิด “ศูนย์หัวใจ-มะเร็ง-สมอง” ด้วยงบลงทุน 250 ล้าน ประกาศก้าวเป็นผู้นำการแพทย์ครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในย่านบางนา

12 กันยายน 2566

“รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” พร้อมหนุน “การท่าเรือ เอฟ.ซี.” อย่างเต็มที่ในช่วงเลกสอง ในด้านความพร้อมต่างๆ ทางด้านร่างกาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ “สิงห์เจ้าท่า” เดินไปสู่เป้าหมายของสโมสรที่ตั้งไว้ให้ได้ในซีซันนี้

“รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ” พร้อมหนุน “การท่าเรือ เอฟ.ซี.” อย่างเต็มที่ในช่วงเลกสอง ในด้านความพร้อมต่างๆ ทางด้านร่างกาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ “สิงห์เจ้าท่า” เดินไปสู่เป้าหมายของสโมสรที่ตั้งไว้ให้ได้ในซีซันนี้

12 กันยายน 2566

PRINC ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น้อง ปิ่น พิณธาดา วงษ์โชติปิ่นทอง ที่สามารถเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอล ในรุ่น GS U 13 ในรายการ WONCHEON YONEX KOREA JUNIOR INTERNATIONAL ที่ประเทศเกาหลีใต้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 นี้

PRINC ขอร่วมแสดงความยินดีกับ น้อง ปิ่น พิณธาดา วงษ์โชติปิ่นทอง ที่สามารถเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอล ในรุ่น GS U 13 ในรายการ WONCHEON YONEX KOREA JUNIOR INTERNATIONAL ที่ประเทศเกาหลีใต้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 นี้

12 กันยายน 2566

PRINC ร่วมส่งใจเชียร์ ทีมนักกีฬาแบตมินตันแข่งขันแบตมินตันรายการเยาวชน WONCHEON YONEX KOREA JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2022 ที่ประเทศเกาหลีใต้

PRINC ร่วมส่งใจเชียร์ ทีมนักกีฬาแบตมินตันแข่งขันแบตมินตันรายการเยาวชน WONCHEON YONEX KOREA JUNIOR INTERNATIONAL SERIES 2022 ที่ประเทศเกาหลีใต้

12 กันยายน 2566

PRINC ประเมินธุรกิจโรงพยาบาล Q4/65 ฟื้นตัวชัดเจนหลังผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง เร่งขยายการแพทย์เฉพาะทางรองรับดีมานด์ในต่างจังหวัด พร้อมเผยผลงาน 9 เดือน ปี 65 นิวไฮ กวาดรายได้รวม 5,332.8 ล้านบาท เติบโต 60.5%

PRINC ประเมินธุรกิจโรงพยาบาล Q4/65 ฟื้นตัวชัดเจนหลังผู้ป่วยใหม่พุ่งต่อเนื่อง เร่งขยายการแพทย์เฉพาะทางรองรับดีมานด์ในต่างจังหวัด พร้อมเผยผลงาน 9 เดือน ปี 65 นิวไฮ กวาดรายได้รวม 5,332.8 ล้านบาท เติบโต 60.5%

12 กันยายน 2566

เริ่มแล้ว ! ดาวน์โหลด PRINC HEALTH APP เพื่อรับส่วนลด 7-ELEVEN DELIVERY จำนวน 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า 200 บาทขึ้นไป* ทุกคำสั่งซื้อที่เลือกที่อยู่การจัดส่งมายัง รพ. ในเครือทุกแห่ง วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. นี้ เท่านั้น

เริ่มแล้ว ! ดาวน์โหลด PRINC HEALTH APP เพื่อรับส่วนลด 7-ELEVEN DELIVERY จำนวน 30 บาท เมื่อซื้อสินค้า 200 บาทขึ้นไป* ทุกคำสั่งซื้อที่เลือกที่อยู่การจัดส่งมายัง รพ. ในเครือทุกแห่ง วันนี้จนถึง 31 ธ.ค. นี้ เท่านั้น

12 กันยายน 2566

PRINC ร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องพิงค์ พิชฌามลณ์ นักตบลูกขนไก่สาวไทย ผู้เข้ารอบ QUARTER FINAL รายการ WORLD JUNIOR (U19) ที่เมืองซันตันเดร์ ประเทศสเปน

PRINC ร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องพิงค์ พิชฌามลณ์ นักตบลูกขนไก่สาวไทย ผู้เข้ารอบ QUARTER FINAL รายการ WORLD JUNIOR (U19) ที่เมืองซันตันเดร์ ประเทศสเปน

12 กันยายน 2566

PRINC ร่วมเป็นพันธมิตรทางการแพทย์กับ ESL GAMING ในการแข่งขัน E-SPORTS ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค SNAPDRAGON PRO SERIES 2022

PRINC ร่วมเป็นพันธมิตรทางการแพทย์กับ ESL GAMING ในการแข่งขัน E-SPORTS ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค SNAPDRAGON PRO SERIES 2022

12 กันยายน 2566

PRINC และ SET SOCIAL IMPACT พร้อม LEO, MTL ระดมความช่วยเหลือส่งต่อผ่านโครงการ “อาสาช่วยน้ำท่วม” ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

PRINC และ SET SOCIAL IMPACT พร้อม LEO, MTL ระดมความช่วยเหลือส่งต่อผ่านโครงการ “อาสาช่วยน้ำท่วม” ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

12 กันยายน 2566

PRINC ขอร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องพิงค์ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักตบลูกขนไก่สาวไทย วัย 15 ปี ที่ร่วมลงแข่งรายการ YONEX-SUNRISE VIETNAM OPEN 2022 SUPER 100

PRINC ขอร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องพิงค์ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์ นักตบลูกขนไก่สาวไทย วัย 15 ปี ที่ร่วมลงแข่งรายการ YONEX-SUNRISE VIETNAM OPEN 2022 SUPER 100

12 กันยายน 2566

‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ารางวัล CREATIVITY AWARD, MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021 ครั้งที่ 6

‘พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ารางวัล CREATIVITY AWARD, MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021 ครั้งที่ 6

12 กันยายน 2566

PRINC ผนึกกำลังทีมบุคลากร แพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ระดมสมองผ่าน PRINC NEXT-GEN HACKATHON ขับเคลื่อนสู่ DIGITAL HOSPITAL

PRINC ผนึกกำลังทีมบุคลากร แพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศ ระดมสมองผ่าน PRINC NEXT-GEN HACKATHON ขับเคลื่อนสู่ DIGITAL HOSPITAL

12 กันยายน 2566

PRINC เปิดตัวแคมเปญ “พาคนกลับบ้าน” ตอกย้ำการเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่เติบโตเร็วที่สุด เน้นกระจายในเมืองรอง ตั้งเป้าปี 66 ขยายครบ 20 แห่งตามเป้า

PRINC เปิดตัวแคมเปญ “พาคนกลับบ้าน” ตอกย้ำการเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลที่เติบโตเร็วที่สุด เน้นกระจายในเมืองรอง ตั้งเป้าปี 66 ขยายครบ 20 แห่งตามเป้า

12 กันยายน 2566

ขอเชิญท่านนักลงทุนและผู้ที่สนใจรับชมย้อนหลัง การนำเสนอข้อมูลบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล “เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์”

ขอเชิญท่านนักลงทุนและผู้ที่สนใจรับชมย้อนหลัง การนำเสนอข้อมูลบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล “เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์”

12 กันยายน 2566

‘สหโคเจน’ ร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ โครงการโซลาร์รูฟท็อป เดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน วางเป้าผลิตไฟฟ้าลดคาร์บอนได้มากกว่า 1.5 พันตันต่อปี

‘สหโคเจน’ ร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ โครงการโซลาร์รูฟท็อป เดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน วางเป้าผลิตไฟฟ้าลดคาร์บอนได้มากกว่า 1.5 พันตันต่อปี

12 กันยายน 2566

“เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” พร้อมเป็นเบื้องหลังหนุนการท่าเรือ เอฟ.ซี. ลุ้นแชมป์ไทยลีก

“เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” พร้อมเป็นเบื้องหลังหนุนการท่าเรือ เอฟ.ซี. ลุ้นแชมป์ไทยลีก

12 กันยายน 2566

“PRINC” เผยงบ Q2/65 กำไร 165.5 ล้านบาท โตแกร่ง 196.9% ทำรายได้รวม 1.75 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์รับผู้ป่วยประเทศเพื่อนบ้าน

“PRINC” เผยงบ Q2/65 กำไร 165.5 ล้านบาท โตแกร่ง 196.9% ทำรายได้รวม 1.75 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์รับผู้ป่วยประเทศเพื่อนบ้าน

12 กันยายน 2566

PRINC จับมือ CENTRAL GROUP เข้าร่วม ‘JOURNEY TO ZERO ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #2: ทำเพื่อน้องสู้ภัยหนาว’

PRINC จับมือ CENTRAL GROUP เข้าร่วม ‘JOURNEY TO ZERO ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #2: ทำเพื่อน้องสู้ภัยหนาว’

12 กันยายน 2566

เปิดแล้ว! สาขาใหม่ ที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7) ตั้งเป้าขยายจาก 10 เป็น 14 แห่ง ภายในปีนี้

เปิดแล้ว! สาขาใหม่ ที่รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7) ตั้งเป้าขยายจาก 10 เป็น 14 แห่ง ภายในปีนี้

12 กันยายน 2566

เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ มุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและมีบรรษัทภิบาล ผ่านรับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย ปีที่ 2

เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ มุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและมีบรรษัทภิบาล ผ่านรับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย ปีที่ 2

12 กันยายน 2566

PRINC ผุด HOSPITEL เตรียมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เร่งให้บริการฉีดวัคซีนโค้งสุดท้าย คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-25%

PRINC ผุด HOSPITEL เตรียมรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เร่งให้บริการฉีดวัคซีนโค้งสุดท้าย คงเป้ารายได้ปีนี้โต 20-25%

12 กันยายน 2566

‘พริ้นซ์ อุบลฯ’ สนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางโรงพยาบาลและหน่วยงาน เครือข่ายรัฐ จำนวน 7,290 โดส รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

‘พริ้นซ์ อุบลฯ’ สนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านทางโรงพยาบาลและหน่วยงาน เครือข่ายรัฐ จำนวน 7,290 โดส รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

12 กันยายน 2566

PRINC ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตร เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2 ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม

PRINC ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตร เดินหน้าสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2 ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม

12 กันยายน 2566

“PRINC – กลุ่มเซ็นทรัล” ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 15,015 โดส

“PRINC – กลุ่มเซ็นทรัล” ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 15,015 โดส

12 กันยายน 2566

PRINC ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

PRINC ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2563

12 กันยายน 2566

IFC ในเครือ WORLD BANK สนับสนุน PRINC ขยายบริการสาธารณสุขในพื้นที่เมืองรองตามเป้าหมาย ‘โรงพยาบาลยั่งยืน’ ปี 2566

13 พ.ค. 65 สมุทรปราการ – นายมัคทาร์ ดิออป (Mr.Makhtar Diop) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายอัลฟาโซ การ์เซีย มอร่า (Mr.Alfonso Garcia Mora) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินในเครือธนาคารโลก (World Bank) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีคุณจอห์น ลีโกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท, ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรการแพทย์ และพนักงานให้การต้อนรับ

12 กันยายน 2566

PRINC เปิดงบปี 64 พลิกมีกำไรสุทธิ 103.4 ล้านบาท โตแรง 119.2% รายได้รวมแตะ 5,058 ล้านบาท โตเกินเป้าหมาย คาดปี 65 นี้ โตอีก 38%

PRINC เปิดงบปี 64 พลิกมีกำไรสุทธิ 103.4 ล้านบาท โตแรง 119.2% รายได้รวมแตะ 5,058 ล้านบาท โตเกินเป้าหมาย คาดปี 65 นี้ โตอีก 38%

12 กันยายน 2566

PRINC ร่วมอัดฉีด 1 ล้าน ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย หลังคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020

PRINC ร่วมอัดฉีด 1 ล้าน ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย หลังคว้าแชมป์ เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020

12 กันยายน 2566

PRINC ปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งตำแหน่ง CEO, COO และ CFAO ท่านใหม่ พร้อมประกาศนำเทคโนโลยี ผสานการแพทย์ ขยายรพ. และคลินิกเมืองรอง เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

PRINC ปรับโครงสร้างองค์กร ตั้งตำแหน่ง CEO, COO และ CFAO ท่านใหม่ พร้อมประกาศนำเทคโนโลยี ผสานการแพทย์ ขยายรพ. และคลินิกเมืองรอง เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

12 กันยายน 2566

คนสกลเฮ! PRINC ผนึก RATCH ร่วมทุน พร้อมพันธมิตรท้องถิ่น ประกาศลงขันสร้างรพ.เอกชน ขนาด 59 เตียงในอ.เมือง จ.สกลนคร คาดเริ่มดำเนินการปี 66

คนสกลเฮ! PRINC ผนึก RATCH ร่วมทุน พร้อมพันธมิตรท้องถิ่น ประกาศลงขันสร้างรพ.เอกชน ขนาด 59 เตียงในอ.เมือง จ.สกลนคร คาดเริ่มดำเนินการปี 66

12 กันยายน 2566

RATCH ผนึก PRINC รุกขยายธุรกิจบริการสุขภาพทั่วประเทศ เสริมระบบสาธารณสุขของประเทศให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสสังคมเข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพ

RATCH ผนึก PRINC รุกขยายธุรกิจบริการสุขภาพทั่วประเทศ เสริมระบบสาธารณสุขของประเทศให้แข็งแกร่ง เพิ่มโอกาสสังคมเข้าถึงบริการสุขภาพคุณภาพ

12 กันยายน 2566

พริ้นซิเพิล แคปิตอล เผยปี 2561 รายได้กว่า 2,700 ล้านบาท กำไรเพิ่ม 43.3% เปิดแผนธุรกิจปี 2562

พริ้นซิเพิล แคปิตอล เผยปี 2561 รายได้กว่า 2,700 ล้านบาท กำไรเพิ่ม 43.3% เปิดแผนธุรกิจปี 2562

12 กันยายน 2566

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดธุรกิจการแพทย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดธุรกิจการแพทย์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

12 กันยายน 2566

พริ้นซิเพิลแคปิตอลได้รับประกาศนียบัตรผ่านกระบวนการรับรองต่อต้านทุจริต

พริ้นซิเพิลแคปิตอลได้รับประกาศนียบัตรผ่านกระบวนการรับรองต่อต้านทุจริต

12 กันยายน 2566

PRINCIPAL ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

PRINCIPAL ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

12 กันยายน 2566

ผ่ากลยุทธ์ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยกระดับการบริหารโรงพยาบาลเครือข่าย ชูธงความเชี่ยวชาญ มาตรฐานบริการ และเทคโนโลยีทันสมัย ตั้งเป้า 5 ปี ทุ่มงบหมื่นล้าน ขยายอาณาจักรโรงพยาบาล 20 แห่ง

ผ่ากลยุทธ์ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยกระดับการบริหารโรงพยาบาลเครือข่าย ชูธงความเชี่ยวชาญ มาตรฐานบริการ และเทคโนโลยีทันสมัย ตั้งเป้า 5 ปี ทุ่มงบหมื่นล้าน ขยายอาณาจักรโรงพยาบาล 20 แห่ง

07 กันยายน 2566

PRINC จับมือ BACKYARD ร่วมพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลสุขภาพ MEDCONNEXT FHIR STANDARD ยกระดับระบบสุขภาพดิจิทัลไทย

PRINC จับมือ BACKYARD ร่วมพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลสุขภาพ MEDCONNEXT FHIR STANDARD ยกระดับระบบสุขภาพดิจิทัลไทย