Header

mark

PRINC เข้าร่วม “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชมใน จ.สมุทรปราการ

25 เมษายน 2567

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เข้าร่วมโครงการ “โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4” สานต่อความยั่งยืนในชุมชนต่อเนื่องปีที่ 4 พร้อมมุ่งขยายโครงการสู่ชุมชนในระแวกโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะควบคู่กับกิจกรรมของการออกหน่วยตรวจสุขภาพ โดยมี คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวว่า ในปีนี้ PRINC มีบทบาทหลักในการขยายโครงการ โครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4 สู่ชุมชนต่าง ๆ ด้วยการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะควบคู่กับกิจกรรมของการออกหน่วยตรวจสุขภาพในระแวกโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะประเภทถุงวิบวับและแผงยา เพื่อส่งต่อให้ทางวัดจากแดง นำไปสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเปลี่ยนขยะประเภทถุงวิบวับและแผงยาให้เป็นอลูมิเนียมและน้ำมันเชื้อเพลิง ผ่านเครื่องเทคโนโลยีที่รีไซเคิลขยะพลาสติกตามรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

“นอกจากนี้ยังสานต่อโครงการ “ขยะแลกสุขภาพ” จากปีที่แล้ว ด้วยการสนับสนุนของด้านสุขภาพ อาทิ เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดระดับออกซิเจน และปรอทวัดไข้ แก่คนในชุมชนที่นำขยะคัดแยกมาแลกตามสถานีขยะล่องหน และยังเตรียมเปิดโครงการรับขยะแผงยา โดยมีโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นจุดรับขยะ (Drop point) โดยส่งเข้าวัดจากแดง เพื่อเข้าสู่การคัดแยกขยะประเภทถุงวิบวับ ขณะเดียวกันยังคงให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ พร้อมกับออกหน่วยตรวจสุขภาพพระสงฆ์ในวัดจากแดง และตรวจคัดกรองสุขภาพคนในชุมชน ตามปณิธานขององค์กรในการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ ควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน สังคม และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” คุณอติยากล่าว

สำหรับโครงการ Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปีที่ 4 มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกด้วยการบริหารจัดการขยะ ร่วมกันหาทางไปให้กับขยะที่ถูกคัดแยก ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อดูแลและจัดการขยะและแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า  โดยมี 5 พันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP, บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC และ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนหลากหลายกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการพริ้นซ์ผสาน โครงการพาคนกลับบ้าน ฯลฯ นอกจากนี้การลงทุนขยายกิจการสถานพยาบาลต่าง ๆ ยังคำนึงถึงการลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงานสะอาด และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ควบคู่กับการดำเนินงานตามแนวทาง ESG รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://psarn.princhealth.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

14 พฤษภาคม 2567

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% ผลจากการขยายบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

PRINC ผลงานดีต่อเนื่อง รายได้ 1Q67 พุ่ง 1,530 ล้านบาท โต 26% ผลจากการขยายศูนย์เฉพาะทาง พร้อมประกาศดีลซื้อรพ.เพิ่ม 3 แห่ง

17 เมษายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ปีที่ 4 เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล บมจ. โอสถสภา และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวีตคนในชุมชน ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการปลูกฝังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ให้จัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีนี้เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic หรือ ถุงวิบวับ ที่มีจำนวนมากและทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ตั้งเป้าปี 2567 ชุมชนส่งขยะมาเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพิ่มกว่า 40% จากปีก่อน

04 มีนาคม 2567

ประกาศแจ้งเตือน กรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้รูปภาพผู้บริหารเพื่อชักชวนลงทุน

สืบเนื่องจากกรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อ สัญลักษณ์ รูปภาพผู้บริหาร เว็บไซต์ สื่อโชเชียลมีเดียปลอมหลอกลวงให้ลงทุนต่าง ๆ ในธุรกิจโรงพยาบาล  บริษัทขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทและโรงพยาบาลในเครือ ไม่มีนโยบายเชิญชวนร่วมลงทุนและแบ่งผลกำไร

01 มีนาคม 2567

PRINC เจาะเทรนด์ ‘Silver Economy’ โอกาสทองของอนาคต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” ซึ่งเป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สมาคมวิชาชีพ เครือข่ายวิชาการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช