Header

mark

PRINC เจาะเทรนด์ ‘Silver Economy’ โอกาสทองของอนาคต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

01 มีนาคม 2567

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “Silver Economy: A Golden Opportunity for the Future เศรษฐกิจผู้สูงวัย: โอกาสทองของอนาคต” ซึ่งเป็นการจัดการประชุมที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) สมาคมวิชาชีพ เครือข่ายวิชาการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการประชุม ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเติบโตของธุรกิจสุขภาพและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุว่า เป็นหนึ่งในโอกาสที่สำคัญของอนาคตที่ควรให้ความสนใจ เพราะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอย่างมาก จากที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (super-aged society) คือมีสัดส่วนประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไปเกินกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด ภายใน 5-6 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ เป็นอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ดังนั้น กลุ่มผู้สูงอายุจึงกลายเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน ทำให้โอกาสการเกิดเศรษฐกิจผู้สูงวัยมากมาย สำหรับธุรกิจใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัย ฯลฯ

“เหล่าผู้ประกอบการชาวไทยควรเร่งรับมือและคว้าโอกาสที่จะขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าและการเป็นผู้นำในตลาดในประเทศ ก่อนที่โอกาสเหล่านี้จะถูกต่างชาติเข้ามามีส่วนแบ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการชาวไทยสามารถนำความเข้าใจในวัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทย มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับตลาดภายในประเทศ ทั้งนี้ โอกาสทองของธุรกิจผู้สูงวัยในอนาคตนั้นไม่เพียงแต่ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการเท่านั้น การพัฒนาธุรกิจที่สนับสนุนและสร้างประสบการณ์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลุ่มผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีความสุข รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสิทธิและโอกาสเท่าเทียมของผู้สูงอายุอีกด้วย” ดร.สาธิต กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว  14 แห่ง ใน 11 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ ธุรกิจคลินิกเวชกรรมปฐมภูมิเครือข่าย สปสช. ‘คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ’ 31 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ธุรกิจคลินิกความงามและเอสเธติคส์ ‘AES CLASS’ 19 แห่งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ธุรกิจฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ‘PNKG Recovery & Elder Care’ นอกจากนี้ยังเข้าลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ‘บ้านลลิสา’ และลงทุนในสตาร์ทอัพด้านการดูแลผู้สูงอายุ ‘Health at Home’ เพื่อขยายธุรกิจเฮลท์แคร์ให้ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นธุรกิจการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วยครบวงจร ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ การดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก ฯลฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง ด้วยการขยายบริการสาธารณสุขที่หลากหลายและกระจายไปยังเมืองรอง สอดคล้องกับปณิธานขององค์กรในการมุ่งสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้เพื่อร่วมดูแล คน ชุมชนและสังคมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

04 มีนาคม 2567

ประกาศแจ้งเตือน กรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้รูปภาพผู้บริหารเพื่อชักชวนลงทุน

สืบเนื่องจากกรณีมีบุคคลแอบอ้างใช้ชื่อ สัญลักษณ์ รูปภาพผู้บริหาร เว็บไซต์ สื่อโชเชียลมีเดียปลอมหลอกลวงให้ลงทุนต่าง ๆ ในธุรกิจโรงพยาบาล  บริษัทขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทและโรงพยาบาลในเครือ ไม่มีนโยบายเชิญชวนร่วมลงทุนและแบ่งผลกำไร

01 มีนาคม 2567

PRINC ฟอร์มดี Q4 กวาดรายได้โต 12.6% รวมทั้งปี 66 อยู่ที่ 5,640 ล้านบาท จำนวนผู้ป่วย-อัตราครองเตียงพุ่ง ปี 67 เดินหน้าขยายโรงพยาบาล ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่อง

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2566 มีรายได้รวม 1,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ทั้งปี 2566 มีรายได้รวม 5,640 ล้านบาท ถ้าพิจารณาเฉพาะรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 พบว่ารายได้ปี 2566 เติบโตขึ้น 36.1 % จากผลการดำเนินงานที่เติบโตจากทุกโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด

21 กุมภาพันธ์ 2567

วางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร' รพ.เอกชนแห่งใหม่ ขึ้นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านตา หัวใจ และผ่าตัดส่องกล้อง คาดเปิดให้บริการเร็วสุดปลายปี 67

21 ก.พ. 67 จ.มุกดาหาร - พิธีวางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร’ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ประธานฝ่ายฆราวาส, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ PRINC, คุณนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทและโรงพยาบาลในเครือ พร้อมด้วยผู้นำภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ได้แก่ พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายก อบจ.มุกดาหาร, คุณสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร, นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร, ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร, ประธานสมาคมไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร, ประธานกลุ่ม YEC มุกดาหาร, ผู้แทนบริษัทประกันชีวิต พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนจังหวัดมุกดาหาร สื่อมวลชนและประชาชนชาวมุกดาหารร่วมงานกว่า 300 ชีวิต โดยในงานยังมีการแจกเหรียญพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) พร้อมถุงของขวัญที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานด้วย

02 กุมภาพันธ์ 2567

PRINC ดัน ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ามาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Stage 7 ตอกย้ำนโยบายมุ่งสู่ HealthTech

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวถึงความสำเร็จของ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยกำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนในเรื่องการนำระบบไอทีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ทาง HIMSS Analytics กำหนดไว้