Header

mark

PRINC ดัน ‘รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ’ คว้ามาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ HIMSS Stage 7 ตอกย้ำนโยบายมุ่งสู่ HealthTech

02 กุมภาพันธ์ 2567

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวถึงความสำเร็จของ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล โดยกำหนดระเบียบวิธีและขั้นตอนในเรื่องการนำระบบไอทีมาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ทาง HIMSS Analytics กำหนดไว้

“การให้บริการที่ได้คุณภาพและผ่านมาตรฐานนี้ เป็นสิ่งตอกย้ำว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลทัดเทียมโรงพยาบาลชั้นแนวหน้าระดับโลก ทั้งในเรื่องเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพการรักษาและเวลาที่รวดเร็ว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล และการสร้างระบบนิเวศด้านเฮลท์แคร์ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ที่เน้นกระจายไปยังเมืองรองและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ที่มุ่งสู่ HealthTech Company เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลในระดับสากลที่มุ่งให้ความสำคัญนอกเหนือจากการให้บริการทางการแพทย์แล้วยังต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการอย่างสูงสุด” นพ.กฤตวิทย์ กล่าว

ขณะที่นายพวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวนำ ข้อมูลของผู้รับบริการล้วนเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องบริหารจัดการอย่างปลอดภัยสูงสุด และนำไปสู่การช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่มารับบริการ

“ที่ผ่านมา เราเป็นเครือรพ. แห่งแรกในไทยที่มีการบริหารจัดการข้อมูลโรงพยาบาลบนระบบคลาวน์ ซึ่งอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จนคว้ามาตรฐานระดับโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ผ่านการรับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytic Stage 7) มาแล้ว ซึ่งครั้งนั้นเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้ ทำให้ผู้เข้ารับบริการไม่ว่าจะเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลใดในเครือ PRINC จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการมาตรฐานสารสนเทศเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนระดับโลก” นายพวัสส์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับมาตรฐาน HIMMS Stage 7 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล และเมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพิ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า 200 ชีวิต รวมถึงมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกเฉพาะทางกว่า 20 สาขา ที่ให้บริการโรคยากซับซ้อน ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด, ผ่าตัดหัวใจ, การสวนหัวใจ (CAG), ศูนย์สมอง, มะเร็ง, กระดูกและข้อ ฯลฯ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐาน และคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะทั้งนโยบาย Zero Waste to Landfill เพื่อมุ่งสู่ NET ZERO ในปี 2049 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ website: https://www.princsuvarnabhumi.com และ www.princhealth.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

21 กุมภาพันธ์ 2567

วางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร' รพ.เอกชนแห่งใหม่ ขึ้นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านตา หัวใจ และผ่าตัดส่องกล้อง คาดเปิดให้บริการเร็วสุดปลายปี 67

21 ก.พ. 67 จ.มุกดาหาร - พิธีวางศิลาฤกษ์ ‘พริ้นซ์ มุกดาหาร’ โดยมีท่านเจ้าคุณ พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ประธานฝ่ายฆราวาส, นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล รองประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ PRINC, คุณนพรัตน์ ท้วมประดิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและธุรกิจใหม่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทและโรงพยาบาลในเครือ พร้อมด้วยผู้นำภาครัฐ ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ได้แก่ พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายก อบจ.มุกดาหาร, คุณสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร, นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร, ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร, ประธานสมาคมไทยเชื้อสายเวียดนาม จังหวัดมุกดาหาร, ประธานกลุ่ม YEC มุกดาหาร, ผู้แทนบริษัทประกันชีวิต พร้อมด้วยตัวแทนภาคเอกชนจังหวัดมุกดาหาร สื่อมวลชนและประชาชนชาวมุกดาหารร่วมงานกว่า 300 ชีวิต โดยในงานยังมีการแจกเหรียญพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต) พร้อมถุงของขวัญที่ระลึกให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมงานด้วย

01 กุมภาพันธ์ 2567

PRINC จับมือพันธมิตร 20 แห่งลงนามร่วมกับ อบก. - ธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรนำร่อง มุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target

กรุงเทพฯ - บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรนำร่องรวม 20 แห่ง ลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ด้วยวิธี Science-Based Target จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 มกราคม 2567

PRINC จับมือ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส เตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (Cancer Center) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐาน

กรุงเทพฯ 23 มกราคม 2567 – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ ซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส ผู้นำด้านเทคโนโลยีการแพทย์ระดับโลก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งได้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ตลอดจนลดอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งดังกล่าวเตรียมขยายการให้บริการไปยังโรงพยาบาลในเครือ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการรักษาโรคมะเร็ง

11 มกราคม 2567

PRINC เดินหน้าชูความยั่งยืน ประกาศเข้าร่วมการสนับสนุน UN Global Compact

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความยินดีที่จะประกาศเข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) สําหรับการพัฒนาการดําเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดําเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา